Undenäs Hembygdsförening
Undenäs Hembygdsförening äger många byggnader. Dessa ligger på tre olika platser i Undenäs kyrkby.

Källebacken var tidigare ett torp under Komministergården i Vång. Torpet har behållit sin ursprungliga karaktär och består av många byggnader. Utöver torpstuga och ladugård finns vedbod, källare och linbastu. Till torpet har flyttats en visthusbod från gården Spåndalen och en ängslada från gården Tellåsen.

Museet är en stor logbyggnad, flyttad till hembygdsgården från Älgarås, vari föreningens samlingar av föremål förvaras. Bland samlingarna märks en tändkulemotor av märket Fenix som tillverkats på Forsviks Bruk. För öppettider se startsida.

Strålestugan som ligger i byn Fräckestad är en torvtäkt byggnad i ett och ett halv plan. Väggarna är täckta med tunna spån. Stugan har fått sitt namn efter Frans Oskar Stråle af Sjöared som avled där 1933. Han var i rakt nedstigande led ättling till Gustav Vasa. I Strålestugan förvarar Hembygdsföreningen cirka 500 föremål.
Slutligen äger föreningen Vångboden, en äldre, timrad byggnad, som ligger i Klockarebolets trädgård.
Hembygsdgården
Start         Föreningen         Hembygdsgården         Tidskrift & Litteratur         Torpinventering          Bilder/Reportage