Undenäs Hembygdsförening
Torpinventering
Lomma-Stugan
Innehåll
All information (bakgrund, genomförande,innehåll m.m) finns nu tillgänglig på nätet, klicka på bilden ovan till höger.
För den som önskar köpa finns sammanställningen även  på CD.

Priset på CD-skivan är 200 kr. Skivan kan beställas genom kontakt med Rune Johansson. Han kan nås via e-mail: rune@undenas.se eller tel 0501 - 15682.
Rune Johansson undersöker möjligheten att göra ovan information tillgänglig direkt på nätet via denna hemsida.

Mer uppgifter finns på Undenäs Hembygdsförenings hemsida. Där finns bland annat en fyllig litteraturförteckning för alla socknarna i Karlsborgs kommun och en förteckning över artiklar i hembygdsföreningens årsskrift Undenäsbygden, där många av de inventerade torpen finns omnämnda.
Start         Föreningen         Hembygdsgården         Tidskrift & Litteratur         Torpinventering          Bilder/Reportage